Print logo

Fachstellen

L1: Büro der Vorsitzenden/Interkultureller Dialog
Leiter:  Dr. Philipp W. Hildmann
Telefon: 089 1258-348
Fax: 089 1258-375
E-Mail: hildmann@hss.de
L2: Büro Berlin
Leiter:  Dr. Alexander Wolf
Telefon: 030 722 40-13
Fax: 030 723 200-22
E-Mail: wolf@hss.de
L3: Büro für Verbindungsstellen Washington, Brüssel, Moskau, Athen/Internationale Konferenzen
Leiter:  Dr. Wolf Krug
Telefon: 089 1258-202
Fax: 089 1258-368
E-Mail: krug@hss.de
L3: Büro für Verbindungsstellen Washington, Brüssel, Moskau, Athen/Internationale Konferenzen
Stv. Leiter:  Armin Höller
Telefon: 089 1258-204
Fax: 089 1258-368
E-Mail: hoeller@hss.de
L3: Büro für Verbindungsstellen Washington, Brüssel, Moskau, Athen/Internationale Konferenzen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter:  Norman H. Blevins
Telefon: +49 89 1258-336
Fax: +49 89 1258-368
E-Mail: blevins@hss.de
Verbindungsstelle Athen
Leiterin:  Polixeni Kapellou
Telefon: +302107241840
Fax: +302107241843
E-Mail: Athen@hss.de
Verbindungsstelle Brüssel
Leiter:  Dr. Markus Ehm
Telefon: +32 2 230-5081
E-Mail: bruessel@hss.de
Verbindungsstelle Moskau
Leiter:  Jan Dresel
Telefon: +7 495 690-2807
Fax: +7 495 913-7002
E-Mail: moskau@hss.de
Verbindungsstelle Washington
Leiter:  Christian Forstner
Telefon: +1 202 546-4744
Fax: +1 202 546-5090
E-Mail: office@hsfusa.org